Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen

Om Vilhelm Lauritzen


Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydningsfylde arkitekter nogensinde, og han var den banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39), repræsenterede koncentratet af det moderne liv.

Bygninger tegnet af Vilhelm Lauritzen


Andre væsentlige bygninger tegnet af Lauritzen er Folkets Hus (1953-56), i dag koncertstedet Vega, Shellhuset (1950-51) og den danske ambassade i Washington (1958-60). Især Radiohuset og den tidligste Kastrup Lufthavn, der begge er fredede, betragtes som enestående monumenter over modernismen i europæisk bygningskunst.

Inddrog dagslyset


Vilhelm Lauritzen mente hele livet, at arkitektur er anvendt kunst – med lige stort tryk på kunst og anvendt. ”Intet liv uden æstetik” var et andet væsentligt credo for Vilhelm Lauritzen.

Vilhelm Lauritzen mestrede både dagslysets og det kunstige lys. Han inddrog konsekvent dagslyset i sin arkitektur ved hjælp af store syd- og vestvendte vinduer, der blandede det varme sollys med det køligere himmellys fra høje nord- og østvendte vinduer. Derved forskydes fokus fra de afgrænsende vægflader til selve rummet. Mennesker og inventar træder frem og nuanceres i det skulpturelle lys.

Lauritzens armaturer


Det første armatur fra Lauritzens hånd udviklede han i 1926-29 for Fritzsches Glashandel, under navnet Universal pendel. Som den sande funktionalist han var, arbejdede Vilhelm Lauritzen hele livet på at videreudvikle og forbedre sine armaturer.

Lauritzens armaturer lyser med samme idé. De kombinerer et kraftigt rettet lys, der giver markerede skygger, med et svagere og mere diffust lys, som opbløder og nuancerer rummene.

Samarbejde med Louis Poulsen


Vilhelm Lauritzens første armaturer, som er tegnet til Radiohuset, dukker op i Louis Poulsens kataloger midt i 40’erne. I 50’erne – i takt med hans store byggeopgaver – udvidedes Lauritzens sortiment til et bredt og varieret udvalg af armaturer.

Designeren bag Radiohuset


Vilhelm Lauritzen, en af modernismens og funktionalismens største arkitekter, stod bag Radiohuset indviet i 1945, og han skabte også, i samarbejde med Louis Poulsen, alle Radiohusets lamper. VL38 bordlampen blev oprindeligt anvendt i bygningens radiostudier.

Alle produkter designet af Vilhelm Lauritzen

Brands