Persondatapolitik

Persondatapolitik

Dataansvarlig: Lysmesteren.dk ApS
Niels Bohrs Vej 33B
8660 Skanderborg
CVR nr.: 29170037

Sidst opdateret: 18. maj 2022

1. Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Datapolitik(ken)”) beskriver, hvordan Lysmesteren.dk ApS, CVR-nr. 29170037 (herefter ”Lysmesteren”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om

a) kunder

b) medarbejdere hos vores kunder

c) personer, der indgår i dialog med Lysmesteren om en evt. fremtidig kunde-/leverandørrelation

d) jobansøgere

e) brugere af vores hjemmeside (www.lysmesteren.dk )

f) leverandører

g) medarbejdere hos vores leverandører

Når du indgår i nogen af ovenstående dialoger eller brugerscenarier og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Datapolitik finder anvendelse.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1 Når du bruger vore hjemmeside har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores Produkt, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores hjemmeside.

2.2 Når du handler hos os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere Produktet samt modtage online betaling. Disse data er indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer (herefter ”Generelle Kundedata”). 

2.3 Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os via vores hjemmeside, herunder i kommentarfelter, i mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt, bankoplysninger eller fagforeningstilhørsforhold.

2.4 Ved generel mailkorrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur (herefter ”Generelle Kundedata”), blive opbevaret i Lysmesterens ansattes mailklienter (Outlook og Webmail).

2.5 Ved brug af Lysmesterens support, vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur (herefter ”Generelle Kundedata”), blive opbevaret i 3. parts-systemet Focalscope og Zendesk, som er supportværktøjer.

2.6 Lysmesteren opbevarer personlige data, som er oplyst af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder, som ønsker at være leverandør til Lysmesteren. Det kan være personlige data, der er givet til Lysmesteren, i forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, kontraktoplæg, licenser, etc. (herefter ”Generelle Leverandørdata”).

  

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1 Vores behandling af Cookiedata foretages, så Lysmesteren kan varetage sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores Produkt og af vores hjemmeside samt tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud via marketingtiltag.

3.2 Vores behandling af Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb og brug af vores serviceydelser og/eller Produkt samt udføre struktureret og professionel key account management. 

3.3 Vores behandling af Generelle Leverandørdata er nødvendig for at kunne opretholde professionelle samarbejder, dialoger og indkøbsaftaler med vores leverandører og samarbejdspartnere.

  

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Dine personlige oplysninger videregives ikke til 3. part til marketingformål, medmindre vi har fået din forudgående accept (se dog pkt. 4.2.). 

4.2 Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere og iht. til denne Datapolitik.

  

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

  

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en handel med dig. 

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via e-mail til [email protected].

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er, at indkomne henvendelser / sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for 2 måneder fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

 

Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

 

7. Ændringer i denne Datapolitik 

Den hurtige udvikling af internettet herunder regler omkring behandling af personlige data og cookies som fx GDPR betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Datapolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” på forsiden af denne Datapolitik. Væsentlige ændringer offentliggøres via en tydelig meddelelse på vores hjemmeside.

 

8. Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Datapolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os skriftligt på [email protected]