Råd og regler om lamper i badeværelset

Forskøn dit badeværelse med kvalitetsbelysning

Lys er afgørende for oplevelsen af et rum, og badeværelset er blevet et rum, hvor man opholder sig i længere tid. Derfor er det vigtigt at få den rigtige belysning i rummet. Den bedste løsning i et badeværelse er almen belysning fra loftet - mellem 5 til 8 watt pr. m2, når vi taler om sparepærer, og 30 til 35 watt, når vi taler om standard lyskilder. Det giver mellem 200 og 300 lux i rummet, som anses for passende.
Det er vigtigt for den rigtige belysning ved spejlet, at lyset ikke er retningsbestemt, og at det ikke er placeret for højt.

Skyggeløst lys er at foretrække, som fx fra spejl med lavenergi lysrør, hvor lyset kommer fra siderne og ikke danner skygger.

Sikkerhed i badeværelset

I badeværelset er der specielle sikkerhedskrav til afstanden mellem lamper og blandingsbatterierne i bruseren/badekaret.


Badeværelset er opdelt i 4 zoner.
IP indikerer tæthedsgraden af en lampe, hvor første ciffer er beskyttelse mod berøring eller indtrængen af støv og andet ciffer indikerer beskyttelse mod indtrængen af vand. Jo højere tal desto mere er lampen beskyttet.

Zoner I Badevaerelset Ashx


Zone 0
Kun for lamper, som er beregnet for brug i et badekar eller svømmebassin, minimum IP 67 12 volt.

Zone 1
Kun for lamper forsynet med 12 volt fra en transformer, som er placeret i zone 3.

Zone 2
Lamper, som er minimum IP44.

Zone 3
Alle lamper, som opfylder normale standarder for lamper.