Råd og regler om udendørs lamper og belysning

Focus Op Ned Sort AshxUdendørslamper er med til at give dine gæster et godt førstehåndsindtryk af dit hjem, men på grund af den udsatte placering skal en udendørs lampe være ekstra robust. Støv- og vandtætheden i alle udendørslamper skal som minimum være klassificeret som IPX1.

IP-regler – tæthed i forhold til støv og vand

IP-mærkning er et klassificeringssystem, der angiver et produkts tæthed i forhold til støv og vand. Tæthedsgraden angives som IP efterfulgt af to tal. Første ciffer angiver tætheden i forhold til støv, andet ciffer angiver tætheden i forhold til vand. Støvskalaen går fra 0 til 6, vandskalaen går fra 0 til 8.

Regler for udendørslamper

Under udhæng: Min. IPX1
På væg min. 0,5 meter over jorden: Min. IPX3
Fritstående eller på væg under 0,5 meter over jorden: Min. IPX4

Ledningerne ved udendørsbelysning skal enten være fastgjort på bygningen eller nedgravet i jorden. De betragtes som en fast installation, der kun må installeres af en autoriseret el-installatør. Dette gælder ligeledes for montering og udskiftning af al udendørsbelysning.